Quina diferència hi ha entre un títol d’informàtica i un diploma d’informàtica?


Resposta 1:

En altres països (com per exemple Alemanya), el diploma era una mena de titulació igual al màster. La diferència es que estudies durant deu semestres, entre els quals no hi havia un títol de batxillerat. Tot va anar d’una sola vegada. Al final, vas rebre un diploma. Ara la majoria de les coses són batxillerat i màster. No són molts els llocs que han obtingut el títol.