Quina diferència hi ha entre una cerca conceptual i una cerca semàntica?


Resposta 1:

La cerca semàntica és una tècnica de cerca de dades en què una consulta de cerca pretén no només trobar paraules clau, sinó determinar la intenció i el significat contextual de les paraules que una persona està utilitzant per a la cerca.

La cerca semàntica dóna resultats precisos.

Una cerca de concepte (o cerca conceptual) és un mètode de recuperació d'informació automatitzada que s'utilitza per cercar text no estructurat emmagatzemat electrònicament (per exemple, arxius digitals, correu electrònic, literatura científica, etc.) per obtenir informació similar a la informació proporcionada en un consulta de cerca. És a dir, les idees expressades en la informació que es recupera en resposta a una consulta de cerca de conceptes són rellevants per a les idees contingudes al text de la consulta.

La cerca de conceptes dóna resultats rellevants i relacionats amb la informació de conceptes.