Quina diferència hi ha entre un gràfic connectat i un gràfic cíclic?


Resposta 1:

Gràfic connectat: un gràfic es connecta quan hi ha un camí entre cada parell de vèrtexs. En un gràfic connectat, no hi ha vèrtexs que no es puguin accedir. Un gràfic que no està connectat està desconnectat. Es diu que un gràfic G es troba desconnectat si hi ha dos nodes a G de manera que cap camí de G té aquests nodes com a punts finals. Es connecta un gràfic amb un sol vèrtex. Un gràfic sense edat amb dos o més vèrtexs està desconnectat.

Exemple 1

En el gràfic següent, és possible viatjar d'un vèrtex a qualsevol altre vèrtex. Per exemple, es pot recórrer del vèrtex 'a' al vèrtex 'e' utilitzant la ruta 'ab-e'.

Gràfic cíclic: En teoria de gràfics un gràfic de cicle o gràfic circular és un gràfic que consta d’un sol cicle, o dit d’una altra manera, algun nombre de vèrtexs connectats en una cadena tancada. El gràfic de cicle amb n vèrtexs s’anomena Cn. El nombre de vèrtexs a Cn és igual al nombre d'arcs i cada vèrtex té el grau 2; és a dir, cada vèrtex té exactament dos vores amb aquest incident.