Quina diferència hi ha entre un transformador convertidor utilitzat en HVDC i un transformador utilitzat en HVAC?


Resposta 1:

Com que ambdues estan dissenyades per a altes tensions, els requisits d’aïllament, la mida del transformador, les reaccions de fuita són més o menys iguals, només que a l’HVAC el disseny correspon al voltatge CA màxim i a l’HVDC correspon al valor mitjà / corrent continu.

La diferència principal aquí és que es basa en els corrents transportats pels dos transformadors. Els convertidors HVDC solen atraure una gran quantitat d'harmònics. Atès que aquest corrent ric rònic harmònic ha de recórrer tot el camí des del transformador, això comportaria pèrdues més importants (histèria i corrent de corrent) en els transformadors HVDC. Això tendiria a escalfar més els xmers, per tant, aquests transformadors estan equipats amb millors instal·lacions de refrigeració.

A més, si utilitzeu dotze convertidors de pols, els transformadors poden ser Y-delta i YY en sistemes HVDC. Mentre que en sistemes de climatització, preferiu preferir xmers delta-wye.