Quina diferència hi ha entre un transformador de corrent de classe X i PX?


Resposta 1:

Tal com us ha esmentat, hi ha dues classes de CT. Un d'utilitzat per a la mesura (classe X) i un altre de protecció (CLASS PX). Com sabem, qualsevol mesura hauria de ser més exacta, per tant, les CT de mesurament. X representa la classe de precisió. En cas que s'utilitzin TC en protecció, hauria de replicar el corrent sota fallada (de gran magnitud) a la secundària. Per exemple, la protecció de classe de classe 5P10 significa que quan la corrent a la primària és cinc vegades la qualificada (generalment durant un error), l’error de corrent secundari serà inferior o igual al 10%. Per tant, el sistema de protecció funciona satisfactori.

Pot aparèixer una pregunta sobre què es produeix en els CT de mesurament durant un error?

La mesurament CT es saturarà. Aquesta propietat s'utilitza per protegir els instruments de mesura connectats a secundaris. El punt de genoll és baix per a la medició de CT'S en comparació amb la protecció CT'S.

Espero que això ajudi.