Quina diferència hi ha entre un procés cíclic i un reversible en termodinàmica?


Resposta 1:

El sistema s’inicia i torna al mateix estat termodinàmic per una sèrie d’etapes, es diu que és un procés cíclic.

En un procés, el reactant proporciona al producte i el producte, a més, proporciona al reactant un canvi en un sol pas, es coneix com a procés reversible.

Tot el procés cíclic és reversible, però no tots els processos reversibles són cíclics. A menys que un sistema termodinàmic dels seus estats inicials passi per diferents processos o canvis d’estats i finalment torni al seu estat inicial, es diu que el sistema ha experimentat un cicle.