Quina diferència hi ha entre una festa religiosa i una festa religiosa?


Resposta 1:

Un festival religiós és una cerimònia o ritual per marcar alguna cosa significativa en aquesta religió.

Per exemple, els cristians celebren el naixement de Jesucrist amb serveis especials i canten himnes amb això com a tema, i també és una ocasió en què molts d’ells tenen festes a casa. Aquestes són totes les manifestacions de la festa religiosa: les festes que tenen lloc per celebrar i marcar l’ocasió.

Una festa religiosa és el dia natural en què normalment se celebra la festa religiosa. La majoria de cristians, per exemple, celebren el naixement de Crist el 25 de desembre, de manera que aquest dia és la festa. El dia de les vacances es pot calcular de diverses maneres: el dia del mes, la fase de la lluna o algun altre fenomen astronòmic.

De manera que els festivals són el que la gent celebra el dia, i la festa és el dia en què la celebren.


Resposta 2:

Algunes festes religioses no són festius.

Probablement això es deu al fet que en algunes religions, tots els dies del calendari poden tenir almenys un festival religiós. Pràcticament, no es pot tenir tot l'any fora cada any (però el noi no serà divertit durant un temps). Això és particularment cert per als catòlics.

Les vacances marquen els esdeveniments més importants en una religió, i són els dies que fan vacances, segons les lleis del seu país ho permeten.