Quina diferència hi ha entre una eina, un instrument, una màquina, un aparell i un equip? Són aproximadament similars?


Resposta 1:

Com és el cas de la majoria de paraules que s’utilitzen avui en dia, sovint s’apliquen o s’utilitzen de forma genèrica sense tenir cura de diferenciar les diferències que hi pugui haver.

El que vam aprendre en física que una màquina simple era qualsevol dispositiu que es pot utilitzar per canviar de direcció o multiplicar la força per fer feina. Una màquina complexa és una col·lecció de màquines senzilles disposades de tal manera que es poden realitzar tasques més complexes, inclosa l'automatització.

Un aparell pot ser moltes coses. Podria ser una col·lecció de màquines per realitzar una tasca o els equips auxiliars utilitzats per ajudar la màquina a realitzar una tasca. Un aparell és més un descriptor del sistema o de la seva xarxa de suport que les mateixes màquines o eines.

Un instrument sol tenir diversos significats alhora. A part de la música ens mantindrem al treball. Els instruments sovint es descriuen com els aparells utilitzats per mesurar certa quantitat, ja sigui massa, so, pressió, temperatura, etc., i també, en el cas d’eines delicades, coses com els bisturins i fòrceps per al camp mèdic. També pot ser una màquina que pugui controlar la quantitat que mesura. Un controlador programable es considera generalment un instrument.

Eines, dispositius de mà general que s’utilitzen per realitzar una tasca senzilla o per fer treballs. Una barra de presa és una eina, però també és una màquina simple (una palanca) de manera que multiplica la força per treballar. Els martells, els tornavisos, les alicates, un corró de pintura, són totes les eines que han estat dissenyades per realitzar una tasca única i sovint senzilla. Les màquines són un conjunt d’eines senzilles reunides per dur a terme tasques més complexes.

Els equips es refereixen generalment a la col·lecció de totes les eines, instruments i màquines que s’utilitzen en tot el procés i no en la realització d’una tasca.


Resposta 2:

Tot és una qüestió només de nomenclatura, sí, en alguns casos, tots són similars.

Intentaré respondre amb més detall amb la definició més àmplia i estreta possible de cadascú en què puc pensar.

Eina:

Estret: un aparell de tall fet a partir d’estris d’eines, per exemple, un trepant.

Ampli: dispositiu utilitzat per facilitar la realització de qualsevol tasca, per exemple, un pal fort o una pila de programari.

Instrument:

Estret: dispositiu utilitzat en ciències i enginyeria per realitzar mesures calibrades. (També conegut com a instrument primari) per exemple, un osciloscopi.

Ampli: qualsevol objecte per fer mesures o entretenir sons. per exemple, un regle o un violí.

Màquina:

Estret: dispositiu de fabricació on es porta a la màquina el punt de treball i no al revés (també conegut com a màquina-eina). per exemple, un torn

Ampli: dispositiu alimentat externament per fer qualsevol tipus de treball útil, com ara una molinet de cafè o un ordinador.

Equips:

Estret: Actius emesos per un empresari segons es requereix per a la seva utilització en una tasca prescrita. per exemple, carretó elevador en un magatzem.

Ampli: articles obtinguts per una persona amb finalitats utilitàries, com ara botes de senderisme, postes d'esquí.


Resposta 3:

Bona pregunta, moltes respostes, però això és el que em van ensenyar.

Una eina és un objecte amb el qual es pot gravar o deformar la peça o unir diverses peces.

Un instrument és un dispositiu amb el qual es fan mesures no destructives de la peça (s) de treball.

Una màquina és un dispositiu que té un avantatge mecànic per ajudar-vos a degradar la peça.

Un aparell és una construcció feta per recolzar qualsevol mètode per fer servir una peça.

L'equip és tot inclòs en l'anterior.

Espero que us sigui útil.