Quina diferència hi ha entre ser responsable i ser culpable?


Resposta 1:

Aquí hi ha la diferència entre ser responsable i ser culpable. En el sentit més senzill de les paraules, es fa referència a responsabilitat o s’espera que doni una explicació per a accions o treballs, mentre que ser culpable es refereix a ser responsable d’inculpir-se i mereixent la culpa. Potser és responsable d’algun fet bé o dolent, però pot ser culpable només per un delicte.

Espero que la meva resposta sigui d’ajuda.

Gràcies per llegir.


Resposta 2:

La definició de culpable de la web (cerca de Google) és: "responsable de les faltes falses i que mereixen la censura o la culpa". En aquest cas, ja s'ha valorat la falta.

Responsable significa simplement (de la mateixa font), "obligació o espera que justifiquin accions o decisions; responsable ” No hi ha cap incidència en el cas d'un judici d'incompliment fals.


Resposta 3:

La definició de culpable de la web (cerca de Google) és: "responsable de les faltes falses i que mereixen la censura o la culpa". En aquest cas, ja s'ha valorat la falta.

Responsable significa simplement (de la mateixa font), "obligació o espera que justifiquin accions o decisions; responsable ” No hi ha cap incidència en el cas d'un judici d'incompliment fals.