Quina diferència hi ha entre creences, perspectives i punts de vista?


Resposta 1:

Una creença és la que informa un observador quan la credibilitat de l'observador determina el grau de fe en allò que s'informa. Per tant, no creiem en allò que s'informa perquè no l'hem vist i observat. Creiem en la persona que l’informa, perquè confiem que siguin objectius en la seva notificació d’una realitat.

De manera que un creient d’una religió no creu en la religió sinó en la persona que reclama la religió és real. El creient confia que qualsevol persona que estigui informant en què cregui no ho aconsegueix.

De manera que la creença en un Déu no és una creença en un Déu, sinó en la declaració humana sobre Déu. De manera que qualsevol creença religiosa és idolatria.

La perspectiva és la relació que el que veiem amb el que sabem que és real en funció de la suma de les nostres experiències com a éssers conscients. De manera que dues persones no poden tenir la mateixa perspectiva. Aquest és un punt de vista, l’angle d’observació es basa en la suma acumulada d’experiències personals


Resposta 2:

Les creences són punts de vista que no tenen el suport de proves definitives i no són demostrables, per exemple, l’existència d’un Déu o no.

Una perspectiva és l'enfocament d'una persona sobre un tema, que pot ser solucions pràctiques o filosofia intracal, etc.

Un punt de vista és una opinió que hauria de ser recolzada per les proves, per desgràcia que alguns punts de veiw no ho siguin, els punts de vistaw idealment haurien d’alinear-se si les proves són suficients, però es poden presentar proves contrastades.