Quina diferència hi ha entre el moment de la flexió, la cisalla i la torsió?


Resposta 1:

El moment de flexió és un moment intern causat per la càrrega aplicada a l'estructura (força concentrada axting sobre una palanca o moment concentrat). Com el seu nom indica, provoca la flexió en el membre. En realitat és el més important en la mecànica dels materials, ja que es considera com la càrrega més perjudicial i serveix de criteri per a la màxima tensió en la flexió.

La cisalla és un fenomen causat per dues forces no alineades que intenten separar dues parts d’un objecte provocant lliscaments entre dos plans. Aquest també és important ja que sovint es produeix juntament amb la flexió.

La torsió és un altre tipus de càrrega. Es pot definir com a torsió d’un cos mitjançant un parell aplicat (força més temps de posició vectorial). Aquesta pot ocórrer juntament amb els dos primers causant complexes condicions de càrrega.