Quina diferència hi ha entre bioenginyeria i enginyeria biològica?


Resposta 1:

Quina diferència hi ha entre bioenginyeria i enginyeria biològica?

Majoritàriament semàntica. Històricament, la bioenginyeria es va centrar en els processos per lots, creixent els bacteris i després extraient productes valuosos que eren subproductes del creixement i del metabolisme del bacteri. A més, cervesa! Així doncs, un gran control de processos i una especialitat d'enginyeria química.

L’enginyeria biològica s’ajustaria realment a la major part de la bioenginyeria, però substituiria l’enginyeria química per l’enginyeria genètica i fins i tot a la ramaderia vegetal i animal. Podríeu dir que el vas del reactor passa de mecànic a fisiològic, com per exemple en modificar l'ADN porcí per generar fàrmacs o antígens, per exemple. No obstant això, augmentar l'extracció i la depuració d'aquests productes "biològics" us permetrà tornar a l'enginyeria química i el control de processos.