Quina diferència hi ha entre biologia i biologia molecular?


Resposta 1:

La biologia molecular és un subconjunt de biologia. Mentre que la biologia tracta qüestions relacionades amb la vida, la biologia molecular es centra en qüestions relacionades amb les estructures moleculars de la biologia, com les proteïnes individuals. La sub-disciplina sol sobreposa Bioquímica, Biofísica i Bioinformàtica. Fent ressò de les altres respostes aquí: la diferència és una qüestió d’abast.