Quina diferència hi ha entre l’enginyeria biomèdica i les ciències biomèdiques?


Resposta 1:

Com a estudiant fresc que acaba de triar aquest tema, crec que les ciències tenen un àmbit ampli que té especialització en un sol punt com la física mèdica o la química mèdica.

I és que els enginyers tenen un sentit més ampli el funcionament de les màquines i equips actuals i els fonaments bàsics d’aquestes idees. Simplement poden triar tenir una idea de treball del principi i poden anar a buscar aspectes més tècnics.

Tot i que voldria obtenir una millor resposta de algú experimentat :)


Resposta 2:

Generalment suposo que l’enginyeria biomèdica pot requerir habilitats més elevades en matemàtiques, física, química, etc. A més, es pot considerar que l’enginyeria biomèdica utilitza els mètodes d’enginyeria per resoldre problemes mèdics.

Les ciències biomèdiques podrien ser "tradicionals". Els meus principals investigadors del laboratori, que es van graduar en tecnologia de Geòrgia, utilitzen sempre aquesta paraula per descriure altres laboratoris de la nostra escola de medicina ... per exemple. un altre laboratori pot eliminar gens i utilitzar confocal per capturar el canvi de distribució de proteïnes a la cèl·lula i concloure l'existència d'interacció de proteïnes a partir de la imatge microscòpica; però el nostre laboratori amb antecedents d’enginyeria pot utilitzar tècniques d’una sola molècula per estudiar directament la cinètica de la interacció proteica, inc. el percentatge d'associació i de dissociació, etc.

Espero que no em digressi massa ...: D