Quina diferència hi ha entre les verificacions de caixa negra, caixa grisa i caixa blanca a VLSI?


Resposta 1:

Es tracta de conceptes més teòrics. Consulteu la presentació següent del meu curs en línia per obtenir diferències

La pràctica majoria de la verificació utilitza un enfocament de caixa grisa. Algunes àrees de disseny es consideren caixa negra, mentre que es detallen moltes altres parts dels dissenys amb tota la definició de la metodologia de verificació i els casos de prova.

Per obtenir més informació, podeu consultar els cursos en línia VLSI: SystemVerilog, Assertions, UVM