Quina diferència hi ha entre el forat negre, el forat blanc i el forat de cuc?


Resposta 1:

Els forats negres estenen l’espai-temps en gran mesura, molt gran, que ni tan sols el temps mai podria escapar d’aquests. Un concepte d’univers paral·lel sempre es dóna quan parlem de forats negres. Es creu que l'univers paral·lel constitueix tot el negatiu, la massa, la velocitat, la gravetat, la longitud, fins i tot el temps i l'espai. Així, quan l'objecte entra per atraure un forat negre, ha de sortir d'un forat negre repulsiu gegant amb una gravetat negativa.

Idea 100% hipotètica. No he fet aquestes explicacions, ni les segueixo.


Resposta 2:

una és imaginària i l’altra és fantasia .. una resposta menys divertida seria dir el que no són .. no són singularitats .. no tenen densitat infinita .. no tenen massa infinita .. no tenen una gravetat infinita .. té sentit que totes les galàxies tinguin alguna cosa altament energètic al centre, ja sigui per provar un forat negre. Una pista important seria si esbrin si la formació de la galàxia condueix a l’energia al centre o si l’energia al centre va conduir a que la galàxia es formés al seu voltant ..


Resposta 3:

una és imaginària i l’altra és fantasia .. una resposta menys divertida seria dir el que no són .. no són singularitats .. no tenen densitat infinita .. no tenen massa infinita .. no tenen una gravetat infinita .. té sentit que totes les galàxies tinguin alguna cosa altament energètic al centre, ja sigui per provar un forat negre. Una pista important seria si esbrin si la formació de la galàxia condueix a l’energia al centre o si l’energia al centre va conduir a que la galàxia es formés al seu voltant ..


Resposta 4:

una és imaginària i l’altra és fantasia .. una resposta menys divertida seria dir el que no són .. no són singularitats .. no tenen densitat infinita .. no tenen massa infinita .. no tenen una gravetat infinita .. té sentit que totes les galàxies tinguin alguna cosa altament energètic al centre, ja sigui per provar un forat negre. Una pista important seria si esbrin si la formació de la galàxia condueix a l’energia al centre o si l’energia al centre va conduir a que la galàxia es formés al seu voltant ..


Resposta 5:

una és imaginària i l’altra és fantasia .. una resposta menys divertida seria dir el que no són .. no són singularitats .. no tenen densitat infinita .. no tenen massa infinita .. no tenen una gravetat infinita .. té sentit que totes les galàxies tinguin alguna cosa altament energètic al centre, ja sigui per provar un forat negre. Una pista important seria si esbrin si la formació de la galàxia condueix a l’energia al centre o si l’energia al centre va conduir a que la galàxia es formés al seu voltant ..


Resposta 6:

una és imaginària i l’altra és fantasia .. una resposta menys divertida seria dir el que no són .. no són singularitats .. no tenen densitat infinita .. no tenen massa infinita .. no tenen una gravetat infinita .. té sentit que totes les galàxies tinguin alguna cosa altament energètic al centre, ja sigui per provar un forat negre. Una pista important seria si esbrin si la formació de la galàxia condueix a l’energia al centre o si l’energia al centre va conduir a que la galàxia es formés al seu voltant ..


Resposta 7:

una és imaginària i l’altra és fantasia .. una resposta menys divertida seria dir el que no són .. no són singularitats .. no tenen densitat infinita .. no tenen massa infinita .. no tenen una gravetat infinita .. té sentit que totes les galàxies tinguin alguna cosa altament energètic al centre, ja sigui per provar un forat negre. Una pista important seria si esbrin si la formació de la galàxia condueix a l’energia al centre o si l’energia al centre va conduir a que la galàxia es formés al seu voltant ..


Resposta 8:

una és imaginària i l’altra és fantasia .. una resposta menys divertida seria dir el que no són .. no són singularitats .. no tenen densitat infinita .. no tenen massa infinita .. no tenen una gravetat infinita .. té sentit que totes les galàxies tinguin alguna cosa altament energètic al centre, ja sigui per provar un forat negre. Una pista important seria si esbrin si la formació de la galàxia condueix a l’energia al centre o si l’energia al centre va conduir a que la galàxia es formés al seu voltant ..


Resposta 9:

una és imaginària i l’altra és fantasia .. una resposta menys divertida seria dir el que no són .. no són singularitats .. no tenen densitat infinita .. no tenen massa infinita .. no tenen una gravetat infinita .. té sentit que totes les galàxies tinguin alguna cosa altament energètic al centre, ja sigui per provar un forat negre. Una pista important seria si esbrin si la formació de la galàxia condueix a l’energia al centre o si l’energia al centre va conduir a que la galàxia es formés al seu voltant ..


Resposta 10:

una és imaginària i l’altra és fantasia .. una resposta menys divertida seria dir el que no són .. no són singularitats .. no tenen densitat infinita .. no tenen massa infinita .. no tenen una gravetat infinita .. té sentit que totes les galàxies tinguin alguna cosa altament energètic al centre, ja sigui per provar un forat negre. Una pista important seria si esbrin si la formació de la galàxia condueix a l’energia al centre o si l’energia al centre va conduir a que la galàxia es formés al seu voltant ..


Resposta 11:

una és imaginària i l’altra és fantasia .. una resposta menys divertida seria dir el que no són .. no són singularitats .. no tenen densitat infinita .. no tenen massa infinita .. no tenen una gravetat infinita .. té sentit que totes les galàxies tinguin alguna cosa altament energètic al centre, ja sigui per provar un forat negre. Una pista important seria si esbrin si la formació de la galàxia condueix a l’energia al centre o si l’energia al centre va conduir a que la galàxia es formés al seu voltant ..


Resposta 12:

una és imaginària i l’altra és fantasia .. una resposta menys divertida seria dir el que no són .. no són singularitats .. no tenen densitat infinita .. no tenen massa infinita .. no tenen una gravetat infinita .. té sentit que totes les galàxies tinguin alguna cosa altament energètic al centre, ja sigui per provar un forat negre. Una pista important seria si esbrin si la formació de la galàxia condueix a l’energia al centre o si l’energia al centre va conduir a que la galàxia es formés al seu voltant ..


Resposta 13:

una és imaginària i l’altra és fantasia .. una resposta menys divertida seria dir el que no són .. no són singularitats .. no tenen densitat infinita .. no tenen massa infinita .. no tenen una gravetat infinita .. té sentit que totes les galàxies tinguin alguna cosa altament energètic al centre, ja sigui per provar un forat negre. Una pista important seria si esbrin si la formació de la galàxia condueix a l’energia al centre o si l’energia al centre va conduir a que la galàxia es formés al seu voltant ..


Resposta 14:

una és imaginària i l’altra és fantasia .. una resposta menys divertida seria dir el que no són .. no són singularitats .. no tenen densitat infinita .. no tenen massa infinita .. no tenen una gravetat infinita .. té sentit que totes les galàxies tinguin alguna cosa altament energètic al centre, ja sigui per provar un forat negre. Una pista important seria si esbrin si la formació de la galàxia condueix a l’energia al centre o si l’energia al centre va conduir a que la galàxia es formés al seu voltant ..


Resposta 15:

una és imaginària i l’altra és fantasia .. una resposta menys divertida seria dir el que no són .. no són singularitats .. no tenen densitat infinita .. no tenen massa infinita .. no tenen una gravetat infinita .. té sentit que totes les galàxies tinguin alguna cosa altament energètic al centre, ja sigui per provar un forat negre. Una pista important seria si esbrin si la formació de la galàxia condueix a l’energia al centre o si l’energia al centre va conduir a que la galàxia es formés al seu voltant ..


Resposta 16:

una és imaginària i l’altra és fantasia .. una resposta menys divertida seria dir el que no són .. no són singularitats .. no tenen densitat infinita .. no tenen massa infinita .. no tenen una gravetat infinita .. té sentit que totes les galàxies tinguin alguna cosa altament energètic al centre, ja sigui per provar un forat negre. Una pista important seria si esbrin si la formació de la galàxia condueix a l’energia al centre o si l’energia al centre va conduir a que la galàxia es formés al seu voltant ..


Resposta 17:

una és imaginària i l’altra és fantasia .. una resposta menys divertida seria dir el que no són .. no són singularitats .. no tenen densitat infinita .. no tenen massa infinita .. no tenen una gravetat infinita .. té sentit que totes les galàxies tinguin alguna cosa altament energètic al centre, ja sigui per provar un forat negre. Una pista important seria si esbrin si la formació de la galàxia condueix a l’energia al centre o si l’energia al centre va conduir a que la galàxia es formés al seu voltant ..


Resposta 18:

una és imaginària i l’altra és fantasia .. una resposta menys divertida seria dir el que no són .. no són singularitats .. no tenen densitat infinita .. no tenen massa infinita .. no tenen una gravetat infinita .. té sentit que totes les galàxies tinguin alguna cosa altament energètic al centre, ja sigui per provar un forat negre. Una pista important seria si esbrin si la formació de la galàxia condueix a l’energia al centre o si l’energia al centre va conduir a que la galàxia es formés al seu voltant ..