Quina diferència hi ha entre el punt d’ebullició i el punt d’ebullició?


Resposta 1:

Es pot utilitzar el terme ebullició per descriure qualsevol líquid que la pressió de vapor sigui igual a la pressió total per sobre del líquid. És a dir, si el líquid està exposat a un buit, la pressió de vapor saturada pot donar lloc a ebullició a una temperatura molt inferior a la del punt d’ebullició a 1 atmosfera.

El punt d'ebullició generalment es relaciona amb la temperatura que dóna una pressió de vapor d'atmosfera.