Quina diferència hi ha entre la tensió d’avaria i la tensió d’avaria d’allaus?


Resposta 1:

Crec que són la mateixa cosa. El terme s’utilitza amb més freqüència en relació als díodes Zener

Cada diode de semiconductor té un límit de tensió inversa. En un díode Zener, el voltatge d’avaria es produeix dopant la unió del díode amb impureses específiques per produir-se a tensions molt baixes.

El voltatge d’avaria o tensió d’avaria és aquell punt on la tensió inversa trenca la barrera de la zona d’esgotament.

En aquest moment, el corrent invers augmenta ràpidament (com una allau) a proporcions de curtcircuit sense gairebé un augment de la tensió. Si no es limita a un valor segur d’un resistor, destruirà el díode. Per tant, s'han de fer servir diodes Zener juntament amb una resistència d'un valor adequat o limitar el corrent a un valor segur per al dit.

A continuació, es mostra un díode zener i un circuit de resistència usats com a regulador de tensió.

No són un regulador eficient per a corrents més elevats, ja que el circuit realitza el mateix corrent, tant si el circuit de sortida està connectat com si no. Per tant, s'utilitzen principalment en conjunció amb CI de regulació o transistors.


Resposta 2:

Àvalanch és un efecte dinàmic en què els electrons que flueixen colpegen electrons lliurement units per augmentar el flux de corrent. El desglossament ordinari es produeix quan el camp aplicat distorsiona prou el material per alliberar electrons per provocar el flux de corrent. Els resultats són els mateixos, però la causa subjacent és diferent.