Quina diferència hi ha entre el budisme i la ciència moderna?


Resposta 1:

La majoria de les sectes del budisme són similars a les religions abramàmiques perquè no reconeixen la simultaneïtat de causa i efecte. A la dècada de 1200, al Japó, Nichiren Daishonin claudia el concepte de Singularitat i la simultaneïtat de causa i efecte com a essència del que va ensenyar Buda històric, Guatama.

Vegeu el veritable budisme de Nichiren Shoshu • Temple NSTI Nichiren Shoshu