Quina diferència hi ha entre la densitat massiva i la densitat aparent i quan s’ha d’utilitzar aquestes densitats?


Resposta 1:

La densitat és la massa per unitat de volum d’una substància. Aquesta podria ser, per exemple, la massa en kg d’un metre cúbic del material. O gram per litre. O les unces de Troia per cúbic, o quines siguin les vostres unitats preferides.

Sovint es consideren tres densitats a la meva obra.

Densitat de partícula: la massa per unitat de volum de les partícules en un material granular. Com per exemple la roca aixafada. Generalment s’obté per immersió en aigua freda, després pesant per sobre i en aigua freda. A continuació, ús del principi d’Arquimedes.

Densitat aparent: la massa per unitat de volum de les partícules en un material granular, excloent els buits del material. Com per exemple la roca aixafada. Generalment s’obté per immersió en aigua bullent durant algunes hores, i després pesant per sobre i en aigua freda. A continuació, ús del principi d’Arquimedes.

Densitat a granel: la massa per volum d’unitat d’un gruix d’un material, inclosos els buits d’aire entre les partícules i dins de les partícules. Com la massa d’un cúbic de roca triturada. Normalment s’obté pesant un recipient de volum conegut ple del material després d’un règim de compactació definit.

Tingueu en compte que l'últim paràmetre es determina sovint en les condicions de recepció, seques de superfície saturades (SSD) i seques del forn.

Aquests valors es poden utilitzar per exemple en el disseny de barreges concretes.