Quina diferència hi ha entre soldadura de cul i flaix?


Resposta 1:

La soldadura de culata és una tècnica de soldadura utilitzada per connectar peces de soldadura paral·leles i no superposades.

Normalment, una junta de soldadura de cul es realitza escalfant gradualment els dos extrems de soldadura amb una placa de soldadura i unint-los després a una pressió específica. A continuació, es mostra l'exemple del procés de soldadura per culata

La soldadura per flaix és un tipus de soldadura de resistència que no utilitza metalls de farciment.

Les peces de metall a soldar es diferencien a una distància predeterminada en funció del gruix del material, la composició del material i les propietats desitjades de la soldadura acabada.

S’aplica corrent al metall, i el buit entre les dues peces crea resistència i produeix l’arc necessari per fondre el metall.

Una vegada que les peces de metall aconsegueixen la temperatura adequada, es premsen juntes, forjant-les efectivament per soldar-les.

Font de la imatge: - Google images