Quina diferència hi ha entre C i C ++?


Resposta 1:

C és el llenguatge base que és un llenguatge de procediment. Ara podeu preguntar-vos que per què es diu "C"?

L'ans és anterior a C, hi ha més dos idiomes, els quals són l'ada i el bàsic. A significa Ada i B significa Basic i després d’actualitzar algunes funcions en Basic obté un nom nou que és llenguatge C.

La diferència principal de C i C ++ és,

  1. C és un llenguatge orientat a procediments on C ++ és un llenguatge orientat a objectes (OOPS). Has d’aprendre C al principi, aleshores pots implementar C ++, no pots aprendre C ++. C no té gaire seguretat en la bateria, però C ++ proporciona un millor servei de seguretat més que CC. segueix l'enfocament de dalt cap a baix, on C ++ segueix l'aproximació del botó. Obteniu dades de prioritat més que funcions, però en C ++ obteniu funcions de prioritat més que dades.

Com que hi ha tantes diferències entre C i C ++ com ara sintaxi, tipus de dades, funcions, etc.