Quina diferència hi ha entre el programari CAD, el programari CAE i el programari CAM? Què es pot utilitzar amb finalitats de simulació?


Resposta 1:

A partir de l’experiència personal, puc diferenciar entre CAD i CAE.CAD (Computer Aided Design) permet a l’usuari crear models 2D i 3D de qualsevol producte a la pantalla mitjançant diferents programes com AutoCAD, BricsCAD, AutoCAD civil, etc., mentre que CAE (Computer Aided Engineering) ajuda a avaluar la integritat dels sistemes i components de la màquina i també ajuda al processament de la informació implicada en el procés de disseny. CAE també té la capacitat de predir el funcionament de la vida real dels dissenys mitjançant simulacions, mentre que això no es pot aconseguir en CAD.


Resposta 2:

Abans de la introducció del CAD, els enginyers havien de fer els seus dibuixos i càlculs a mà. Els enginyers van dibuixar tres punts de vista diferents sobre un paper i van haver de simplificar el seu producte per fer càlculs sobre el comportament del producte davant de forces externes. Amb l’arribada del programari CAD, ara els enginyers poden crear models 3D precisos.

En una manera d’esdevenir enginyer mecànic qualificat, el primer que aprenen els estudiants és com resoldre problemes mecànics. En aquest exemple, el problema mecànic és la necessitat d’esbrinar com afecta el vent a la torre olímpica de Munic.

  • La Torre Olímpica no és una línia 2D dibuixada sobre un paper, sinó una geometria 3D complexa. El vent no és una força única i constant, sinó una força dinàmica que provoca turbulències i altres efectes.

Per calcular-ho, necessiteu la potència de CAE.

Diferència entre CAD i CAE

Llegiu més a: CAD Vs CAE: Quines són les diferències