Quina diferència hi ha entre CAPM, PMP i PMP-ACP, i quina importància tenen per a la consultoria en construcció de béns immobles?


Resposta 1:

CAPM i PMP estan molt centrats en la gestió de projectes tradicionals impulsada per pla. CAPM és una certificació bàsica de nivell d'entrada que no requereix gaire experiència. El PMP és una certificació molt més rigorosa i requereix molta més experiència per poder-se qualificar.

PMI-ACP és una certificació relativament nova centrada en Lean i Agile. La construcció immobiliària probablement tendiria a un enfocament tradicional basat en un pla. Aquí teniu un parell d’articles que us poden ser d’utilitat:

La Gestió de Projectes està obsoleta - Què en penses?

Quina és la millor metodologia per a un projecte? Àgil o Cascada?


Resposta 2:

Quina diferència hi ha entre CAPM, PMP i PMP-ACP, i quina importància tenen per a la consultoria en construcció de béns immobles?

  1. CAPM i PMP són experiències i certificacions tradicionals relacionades amb la metodologia de gestió de projectes. El CAP per a un PM amb experiència de Project Management i PMP és per a un PM amb més de 4 anys de Project Management. .PMP ACP és una expertesa i una certificació relacionades amb la metodologia de gestió de projectes relacionada amb Àgil. Això és per a Project Manager amb experiència. Podeu obtenir detalls complets dels blocs oficials PMI a Tipus de certificació.
Cerqueu la certificació que més s’adapti a vosaltres. Consulteu les diverses descripcions per decidir quina certificació s’adapta millor a la vostra experiència i necessitats. No hi ha certificació que no sigui necessària per a una altra.