Quina diferència hi ha entre la jurisprudència i el dret comú?


Resposta 1:

Tal com jo l’entenc, el dret comú és la llei judicial (en contraposició a les resolucions basades en la redacció d’un estatut), en què les sentències es basen en una avaluació de les circumstàncies, nocions fonamentals d’equitat, etc. A mesura que es presenten aquestes decisions. en casos publicats, es converteixen en el precedent de decisions futures basades en fets similars.