Quina diferència hi ha entre el CD-R i el CD-RW en les xarxes d’ordinadors?


Resposta 1:

Res, perquè no es tracta de dispositius en xarxa.

La diferència en informàtica en general és que un CD-R no es pot esborrar: un cop ho heu escrit, s’utilitza l’espai de dades i no es pot tornar a utilitzar. Podeu escriure de manera que us permeti escriure més dades més endavant, però no podeu esborrar el que s'ha escrit i reescriure. Un CD-RW admet esborrar i reescriure.