Quina diferència hi ha entre la música de cambra i la de la música orquestral?


Resposta 1:

Crec que estem parlant de música clàssica. Orquestra i Cambra són termes que donen una idea dels recursos necessaris per realitzar una obra determinada. Les peces orquestrals requereixen una orquestra; és a dir, músics que toquen violí, viola, violoncel, contrabaix, trompetes, trombons de trompa i trompes franceses, flautes, piccolos i percussió i altres coses. La música de cambra requereix normalment menys músics en combinacions de totes les anteriors