Quina diferència hi ha entre la unió química i les forces electrostàtiques?


Resposta 1:

Els enllaços químics són enllaços entre àtoms, ions o molècules. Hi ha diferents tipus d’enllaços químics. Els enllaços covalents són enllaços que sorgeixen a causa del repartiment d’electrons de valència entre dues espècies químiques. Per exemple, una molècula d’hidrogen consisteix en dos àtoms d’hidrogen units covalentment entre si mitjançant la compartició d’un electró cadascun. Aquest compartiment d’electrons condueix a l’enllaç entre els dos àtoms d’hidrogen perquè, fent-ho, es converteixen en estables, és a dir, en una configuració electrònica completa que, en aquest cas, és una configuració dupleta. Els dos àtoms d'hidrogen estan junts perquè no aconseguirien aquesta configuració electrònica completa.

Un altre tipus d’enllaç químic és l’enllaç iònic. Aquest enllaç és el resultat de les forces d’atracció electrostàtiques, que és essencialment la força coulomb, és a dir, la força entre dos objectes a causa de les seves càrregues.

Mentre que la força de coulomb existeix mentre es carreguen dos objectes, l’enllaç iònic només es produeix entre dos ions. És cert, però, dir que els enllaços iònics són el resultat de la força coulomb. Un altre enllaç fruit de la força de coulomb és l’enllaç metàl·lic.

Hi ha altres tipus diferents d’enllaços químics, alguns dels quals són el resultat de la força electrostàtica (coulomb). Per tant, podeu imaginar un diagrama de venen en què el cercle de l'esquerra representa tot tipus d'enllaços químics i el cercle de la dreta representa forces electrostàtiques. La regió d'intersecció entre els dos conjunts seria els enllaços químics sorgits a causa de la força electrostàtica.