Quina diferència hi ha entre l’enginyeria química i la tecnologia de la informació?


Resposta 1:

Ambdues són diferents branques de l’enginyeria.

  1. La tecnologia de la informació està relacionada amb l'estudi de la informàtica i diferents llenguatges de programació per dissenyar, desenvolupar i gestionar diferents programes i noves tecnologies i integrar-les amb qualsevol maquinari si es necessita. canviar les seves propietats.