Quina diferència hi ha entre el cognitiu i el metacognitiu?


Resposta 1:

"Cognitiu" o "cognició" fa referència al conjunt de processos mentals, incloent la memòria, la comprensió i la producció del llenguatge.

"Meta" és un prefix que significa "més enllà" o "autoreferencial". Si "cognició" significa "pensar", "metacognició" s'assembla a "pensar en pensar".

Un bon exemple de metacognició és un judici de l’aprenentatge (JOL). Les JOL són essencialment prediccions del rendiment de la memòria futura. Bàsicament, en la mesura que penseu que conservareu la informació a què heu exposat. En aquest cas, el procés mental de l’aprenentatge (cognició) s’està pensant en sí mateix (metacognició).