Quina diferència hi ha entre la columna i el suport?


Resposta 1:

Columna: és un membre estructural vertical que està destinat a transferir una càrrega compressiva.

Per exemple, un coulmn pot transferir càrregues des d’un sostre, terra o llosa del sostre, o d’una biga a un sòl o fonaments. Els coulmns es construeixen normalment en maçoneria, formigó o acer estructural.

Suport: components arquitectònics que inclouen arcs, bigues, columnes, balcons i llistes

Per exemple: un pilar és un membre de suport vertical i es pot construir com una sola peça de fusta, formigó o acer o construït a partir de maons, blocs, etc. Un pilar pot tenir una funció de càrrega o estabilització, però també pot quedar sol com a element ornamental.

Per tant, una columna és un tipus de suport