Quina diferència hi ha entre complement, objecte i predicat?


Resposta 1:
  1. Un complement d'assignatura equival a l'assignatura: És professor. Ell = un professor. El complement "completa" el tema. És feliç. És = feliç. El verb "és" significa "igual". Un objecte del verb ens diu a qui / a què es relaciona el verb: va menjar la pizza. La pizza = objecte del verb. El programa només fa referència al verb i a qualsevol cosa que segueixi el verb. En els exemples anteriors, és un professor, està content, i ha menjat la pizza són els predicats.