Quina diferència hi ha entre el desplaçament de Compton i la longitud d’ona de Compton?


Resposta 1:

El canvi de Compton és la diferència en la longitud d'ona entre el fotó de radiografia incident i el fotó de raigs X dispersos.

La longitud d'ona de Compton és la distància en la qual no es pot tractar cap partícula com una partícula única a causa d'efectes relativistes quàntics i es defineix com

λCompton=m0c\lambda_{Compton} = \dfrac{\hbar}{m_0 c}

On

m0m_0

és la massa restant de la partícula.