Quina diferència hi ha entre "console.log" i "document.write" en aprendre JavaScript?


Resposta 1:

console.log emetrà alguna cosa a la consola, que és una finestra especial que mostra tota mena d’informació sobre la pàgina i les coses que s’hi mostren, inclòs el javascript. Es pot utilitzar per enviar missatges sobre el que passa al programa amb finalitats de depuració o altres programadors. document.write realment produeix alguna cosa al document que es mostra a la pàgina web. Es pot utilitzar per a depurar i missatges al programador, però els apareixerà al document que es mostra, de manera que a menys que vulgueu que l’usuari de la pàgina web els vegi, els haureu d’eliminar. Totes dues poden ser útils per aprendre, però probablement sigui millor utilitzar la consola per mostrar missatges dissenyats per ajudar-vos mentre escriviu el codi.


Resposta 2:
  • document.write escriu una cadena de text en un flux de documents obert per document.open (), mentre que console.log envia un missatge a la depuració consoledocument.write del navegador modifica la DOM, però console.log no llegeix / escriu / modifica / actualitza el DOMconsole.log funciona si el navegador és compatible amb Web Workers API, però document.write no té cap dependència de itAs document.write escriu al flux de documents, trucant document.write en un document tancat (carregat), truca automàticament document.open, que esborrarà el document (Document.open ()) mentre que console.log no requereix cap operació DOM