Quina diferència hi ha entre els resultats consolidats i els resultats autònoms en el resultat financer d’una empresa?


Resposta 1:

De tant en tant, una empresa que cotitza a la borsa pot adquirir una empresa amb finalitats competitives o sinergètiques.

Suposem que l’empresa XYZ adquireix l’empresa ABC a principis de l’any 2015. Des que adquireixen aquesta empresa, l’empresa adquirida aportaria naturalment un benefici / pèrdua a l’empresa matriu (XYZ).

Així doncs, per mostrar la posició financera de l’empresa matriu sense l’empresa filial, es mostren resultats autònoms, tanmateix la salut financera completa es dedueix naturalment dels resultats financers consolidats, ja que aquest resultat mostrarà la posició financera global de l’empresa matriu i de les seves filials.

Raons per a dos tipus de declaracions:

  • Per comparar la salut de la matriu i les filials: veure com contribueixen les filials a l’empresa matriu Per comprovar si les filials estan sagnant diners Per comprovar si la filial ajuda a l’empresa a aconseguir sinergies organitzatives.

Espero que us ajudi,

Gràcies,

-ASLNK