Quina diferència hi ha entre la temperatura constant a la paret i el flux de calor constant a la paret?


Resposta 1:

Durant el funcionament d'un motor, la calor s'allibera contínuament a través de les parets i es designa alliberació flux de calor, és a dir, la calor que es mor de la paret per refredar-se.

I la temperatura consant és la temperatura que s’obté després de l’absorció de calor per les parets durant les condicions de funcionament O la diferència de temperatura entre absorció i refrigeració.