Quina diferència hi ha entre la constitució i altres normes i regulacions?


Resposta 1:

Més senzillament, la constitució és el document legal fundacional d’aquest país. Totes les altres regles i regulacions i lleis (municipals, estatals, federals) estan subjectes a les limitacions que la Constitució els imposa. Com a proposició general, les lleis són promulgades per legislatures i les normes i els reglaments són adoptats per tribunals o organismes administratius. Si bé la Constitució no conté normes, regulacions, lleis o càstigs, estableix restriccions a les autoritats legislatives, tribunals i agències que puguin fer i què no. És contra aquestes restriccions que es mesura la vigència de les lleis, normes i regulacions.