Quina diferència hi ha entre espectre continu i lineal d’hidrogen?


Resposta 1:

En física, un espectre continu significa normalment un conjunt de valors assolibles per a alguna quantitat física que es descriu millor com a un interval de nombres reals. És analògic, pot ser estirat i pot contenir més detector de forma d'atac, de decadència i de manteniment del detector. Gairebé una humitat, que presenta tots els isòtops de H.

Un espectre discret o espectre LINE és un conjunt de valors assolibles que són discrets en el sentit matemàtic, on hi ha una bretxa positiva entre cada valor i el següent. Per tant, gairebé sempre és una exploració d'un conjunt més gran d'elements i té una LÍNIA per a cada element. En la majoria dels casos, la LÍNIA s'escala per representar el percentatge de HYDROGEN de l'espectre total presentat.