Quina diferència hi ha entre finançament corporatiu i desenvolupament corporatiu?


Resposta 1:

Segons la meva experiència, les finances corporatives es refereixen, internament, a les persones que treballaven al departament de finances d’una empresa que gestiona inversions, tresoreria i altres funcions o el grup d’un banc d’inversions que es va centrar en la captació de capital a través d’emissions d’accions o deutes d’empreses. o d'assessorar a les empreses sobre transaccions d'estructuració d'empreses, incloses M&A.

D'altra banda, el desenvolupament corporatiu només ha estat utilitzat com a terme per a persones internes de les corporacions que participaven en planificació estratègica i adquisicions i inversions per a l'empresa.