Quina diferència hi ha entre processament judicial i judici?


Resposta 1:

Una reclamació és la primera compareixença al jutjat per a algú que ha estat acusat d'una infracció criminal. A la partida, se li demanarà a la persona acusada si vol declarar-se culpable o no culpable. Si la persona no es declara culpable, el cas serà sotmès a judici. Per llei, se suposa que l’acusat no és culpable i el fiscal ha de demostrar que l’acusat és culpable fora d’un dubte raonable. L’acusat es diu acusat. L'acusat té dret a tenir un advocat i, si l'acusat no pot pagar-ne un, el jutge designarà un advocat per representar l'acusat sense cap càrrec per a l'acusat. La defensa té dret a interrogar els que l’acusen i té dret a citar testimonis en nom de l’acusat. Així mateix, l'acusat té dret a no prendre la representació del testimoni. Ningú, inclòs el jutge, no pot obligar l'acusat a declarar, i el jutge o jurat no pot presumir res del silenci de l'acusat.


Resposta 2:

Perspectiva dels EUA

Aquesta qüestió es refereix al dret penal.

L’encàrrec és el procediment judicial en què s’informa a l’acusat sobre els càrrecs i se li demana que presenti un motiu (normalment, culpable o no culpable).

El judici és el procediment judicial en què es presenten les proves i es determina la culpabilitat, o falta seva.