Quina diferència hi ha entre ‘create-react-app’ i Gatsby (totes són per a la creació d’aplicacions React)?


Resposta 1:

Tant CRA (create-react-app) com Gatbsy utilitzen React per crear una interfície d'interès basada en components.

CRA es va dissenyar per simplificar la creació d'una aplicació React dinàmica. Entre webpack, babel i diverses eines relacionades, hi ha tantes opcions de creació que haurien de configurar els principiants abans de poder fer qualsevol cosa. CRA facilita el procés d’inici d’un nou projecte React.

Gatsby és un generador de llocs web estàtics. Si bé també fa molta configuració d’eines entre bastidors, el seu propòsit és utilitzar React i la seva potent arquitectura de components per generar llocs web estàtics, no aplicacions dinàmiques.

Per tant, per resumir: utilitzeu CRA per crear aplicacions web dinàmiques on el contingut hagi de canviar en funció de l’entrada de l’usuari o que estigui veient la pàgina. Feu servir Gatsby si encara us encanta Reactar, però voleu crear un lloc web estàtic (suggeriment: els llocs web estàtics són ordres de magnitud més ràpids, així que si no necessiteu canviar el contingut dinàmicament, aneu amb això).