Quina diferència hi ha entre la comptabilitat creativa i el frau de gestió?


Resposta 1:

Comptabilitat creativa significa utilitzar polítiques de comptabilitat i presentar actius, passius, etc. de manera que es representa una posició financera de l’empresa sana al final de l’exercici als estats financers publicats. També significa orientar els índexs que utilitzen els analistes financers o els creditors per avaluar la valoració d’una empresa. Per exemple, la superació de beneficis demostrarà un ROCE saludable o utilitzar disposicions per suavitzar els beneficis en els moments bons i dolents.

D'altra banda, el frau de gestió és la qüestió interna de l'entitat. Per exemple, la col·lusió per part dels empleats per cometre fraus a cobrar creant clients ficticis. L'auditoria interna i els controls interns s'utilitzen per dissuadir aquest frau.


Resposta 2:

No gaire. El “accointing creatiu” està específicament contra alguna llei aplicable? Per exemple, no contravé un acte de lleure o de dret comú?

Un investigador recolliria proves i veuria si la càrrega de la prova pot mostrar actus reus i mens rea, és a dir un acte il·legal comès per un culpable. Aleshores, caldria que els quatre (jurat o magistrats) decidissin.


Resposta 3:

No gaire. El “accointing creatiu” està específicament contra alguna llei aplicable? Per exemple, no contravé un acte de lleure o de dret comú?

Un investigador recolliria proves i veuria si la càrrega de la prova pot mostrar actus reus i mens rea, és a dir un acte il·legal comès per un culpable. Aleshores, caldria que els quatre (jurat o magistrats) decidissin.