Quina diferència hi ha entre ciències de cultiu i ciències hortícoles?


Resposta 1:

En ciències de cultiu, es dedica a cultius com l'arròs, el blat, el blat de moro, l'ordi, etc., on es té cura col·lectiva. El rendiment és baix en comparació amb la mida del camp de cultiu. D'altra banda, en ciències hortícoles se centra en donar-se a hortalisses, fruites, espècies, condiments, etc., on es té cura intensiva. El rendiment d’aquestes plantes és relativament superior en comparació amb l’àrea de camp.