Quina diferència hi ha entre el conreu i la domesticació?


Resposta 1:

Tots dos termes tenen un significat i significació diferents. El significat literal de Cultiu és llaurar. Tot i això, el cultiu és la consecució de la cria de conreu o de cultiu. La domesticació significa incorporar la natura. En els primers temps de la civilització (8000–10000 aC), totes les plantes i animals eren salvatges. Els cultius actuals es van domesticar i introduir en el cultiu. Els parents salvatges d'espècies cultivades són molt freqüents.

En poques paraules, la domesticació és el primer pas cap a l’agricultura de la natura.


Resposta 2:

En general no veig cap distinció (la diferència no és la paraula adequada). Es conreaven plantes i, per tant, es van domesticar després que caçadors i recol·lectors sortissin dels boscos per començar la forma organitzada d’agricultura en l’època neolítica. Igualment pocs dels animals salvatges (com el cavall) van ser “domesticats”. La domesticació va avançar encara en la "cria": "Ramaderia animal"; “Ramaderia de cultiu”. Totes dues van anar paral·leles.