Quina diferència hi ha entre citosina i cisteïna?


Resposta 1:

Citosina: un dels quatre principals nucleòtids que es troben en l'ADN i l'ARN, també és important en la codificació de la informació genètica que porten aquestes molècules.

La cisteïna: és un aminoàcid que conté sofre no essencial en humans, relacionat amb la cisteïna, la cisteïna també és important per a la síntesi de proteïnes, la desintoxicació i diverses funcions metabòliques.


Resposta 2:

La citosina (C) és una de les quatre bases principals que es troben en l'ADN i l'ARN, juntament amb l'adenina, la guanina i la timina (uracil a l'ARN). És un derivat de pirimidina, amb un anell aromàtic heterocíclic i dos substituents units (un grup amina a la posició 4 i un grup ceto a la posició 2).

La cisteïna (símbol Cys) és un aminoàcid proteicogènic semiesencial amb la fórmula HO2CCH (NH2) CH2SH. La cadena lateral tiol a la cisteïna sovint participa en reaccions enzimàtiques, com a nucleòfil.