Quina diferència hi ha entre l'estructura atòmica de Dalton i l'estructura atòmica de Demòcrit?


Resposta 1:

Doncs bé, les idees i teories de Dalton es basaven en els seus experiments anteriors i, per tant, tenien la capacitat de ser provats, utilitzats i modificats. Pel que sabem, Demòcrit no va fer NO experiències, i la seva idea de l’àtom es basava en una conjectura purament filosòfica. Va proporcionar un nom fresc per a la partícula fonamental, Άτομα, que significa inaccionable o indivisible. I, per descomptat, ara sabem que això és una mica errònia. Per què?