Quina diferència hi ha entre l’enginyeria de dades i la mineria de dades? A més, com la ciència de dades es tracta de respondre a preguntes basades en dades, no és l’enginyeria de dades un pas de la ciència de dades?


Resposta 1:

La mineria de dades està més al costat analític de la cadena de valor: es realitzen transformacions de dades per generar coneixement i inferències.

L’enginyeria de dades tracta processos que permeten als miners de dades (extreure, netejar i emmagatzemar dades a bases de dades i plataformes) fins a publicar resultats d’anàlisi en aplicacions i plataformes de consum.