Quina diferència hi ha entre les dades que falten i les dades que no es coneixen al SGBD respecte a l’ús de NULL? Expliqueu amb un exemple.


Resposta 1:

La resposta a la meva pregunta.

El valor nul d’un atribut pot indicar qualsevol de les 3 -

  1. no aplicable.Un valor desconegut pot faltar Es desconeix un valor desconegut (no sabem si existeix o no aquest valor)

Exemple:

  • Un valor nul per a l’atribut del número de l’apartament podria significar que l’adreça no inclogui un número d’apartament ... pot ser que no visqui en un apartament (no s’aplica). Un número d’apartament existeix però no sabem què és (falta) . no sabem si un número d’apartament forma part o no de l’adreça de la persona (desconeguda).

Si us plau, aviseu-me si m'equivoco.


Resposta 2:

Crec que aquesta és la informació que buscaves.

Treball amb columnes que contenen valors nuls

La manera de redactar la pregunta és una mica confusa. Les dades que falten i les dades que no es coneixen són equivalents en algunes interpretacions.

Com veieu a l'exemple de l'article diferents mètodes de recompte i agregació poden utilitzar el nul de manera diferent. Algunes implementacions de SQL també poden tractar el nul de manera diferent.

Es crea una mitjana sumant i després es divideix pel recompte que s’obté una resposta. Es crea una mitjana mitjançant la funció global, que obté una resposta diferent.