Quina diferència hi ha entre "profund" i "profund"? Són només sinònims?


Resposta 1:

Els sinònims rarament són idèntics per significats. Normalment hi ha un èmfasi o una tonalitat de significat diferent. "Profund" i "profund" poden referir-se a la profunditat intel·lectual o emocional, però només "profund" s'utilitza per referir-se a la mesura física de la profunditat (en oposició a l'amplada o la longitud). Excepte en la poesia, quan el profund pot tenir aquest significat físic.


Resposta 2:

Heu d'utilitzar "profund" en lloc de "profund" quan es parla d'espai físic o mesures físiques. Les dues paraules es poden aplicar a quelcom abstracte. Un pensament, un dolor, una lleialtat o una influència poden ser profunds o profunds. La confusió o l’expertesa pot ser profunda o profunda. Tot i això, un pou per a aigua, una immersió submarina, una cova o una ferida poden ser profunds, però no poden ser profunds. També hi ha usos metafòrics per a “profunds” on no funcionarà el “profund”, com passa amb l’equip d’esports que compta amb una llista “profunda” de jugadors de seguretat, perquè la metàfora es relaciona amb la profunditat física. En resum: el coneixement pot ser profund o profund, però una vall només pot ser profunda.


Resposta 3:

Heu d'utilitzar "profund" en lloc de "profund" quan es parla d'espai físic o mesures físiques. Les dues paraules es poden aplicar a quelcom abstracte. Un pensament, un dolor, una lleialtat o una influència poden ser profunds o profunds. La confusió o l’expertesa pot ser profunda o profunda. Tot i això, un pou per a aigua, una immersió submarina, una cova o una ferida poden ser profunds, però no poden ser profunds. També hi ha usos metafòrics per a “profunds” on no funcionarà el “profund”, com passa amb l’equip d’esports que compta amb una llista “profunda” de jugadors de seguretat, perquè la metàfora es relaciona amb la profunditat física. En resum: el coneixement pot ser profund o profund, però una vall només pot ser profunda.