Quina diferència hi ha entre el mòdem DSL i el mòdem E1 / T1?


Resposta 1:

E1 / T1 utilitza un CSU / DSU que és un dispositiu d'interfície digital utilitzat per connectar un equip de terminal de dades (DTE), com un encaminador, a un circuit digital, com una línia digital Signal 1 (T1). El CSU / DSU implementa dues funcions diferents. La unitat de servei de canal (CSU) és la responsable de la connexió a la xarxa de telecomunicacions, mentre que la unitat de servei de dades (DSU) és la responsable de gestionar la interfície amb el DTE.

Els mòdems DSL i per cable són CSU / DSU perquè converteixen d'un tipus de senyal digital a un altre. Un CSU / DSU és l’equivalent al mòdem per a tota una LAN.

Un mòdem de línia de subscriptors digitals (DSL) és un dispositiu utilitzat per connectar un ordinador o encaminador a una línia telefònica que proporciona el servei de línia d'abonats digitals per a la connectivitat a Internet, que sovint s'anomena banda ampla DSL.

La línia de subscriptors digitals és una família de tecnologies que s’utilitzen per transmetre dades digitals a través de línies telefòniques. En el màrqueting de telecomunicacions, el terme DSL s’entén àmpliament com a línia asimètrica de subscriptors digitals (ADSL), la tecnologia DSL més instal·lada, per a accés a Internet.

T1 és un mitjà de transmissió de dades digital capaç de manejar 24 connexions simultànies amb 1.544 Mbps combinats. El T1 combina aquestes 24 connexions separades, anomenades canals o franges horàries, en un únic enllaç. T1 també es diu DS1.

El flux de dades T1 es divideix en fotogrames. Cada fotograma consta d'un sol bit de trama i 24 canals de 8 bits, un total de 193 bits per trama T1. Els fotogrames es transmeten 8.000 vegades per segon, amb una velocitat de transmissió de dades de 1.544 Mbps (8.000 x 193 = 1.544 Mbps). A mesura que es reben i processen cada fotograma, les dades de cada canal de 8 bits es mantenen amb les dades del canal dels fotogrames anteriors, permetent que el trànsit T1 es pugui separar en 24 fluxos separats en un mateix mitjà.

E1 és el format europeu per a la transmissió digital DS1. Els enllaços E1 són similars als enllaços T1, excepte que porten senyals a 2.048 Mbps. Cada senyal té 32 canals i cada canal transmet a 64 Kbps. Els enllaços E1 tenen un ample de banda superior als enllaços T1 perquè utilitzen tots els 8 bits d'un canal. Els enllaços T1 utilitzen 1 bit a cada canal per a despeses generals.

Senyals T1 i E1 Les interfícies T1 i E1 consisteixen en dos parells de cables: una parella de dades de transmissió i una parella de dades de recepció. Els senyals de rellotge, que determinen quan es mostren les dades transmeses, s’incorporen a les transmissions T1 i E1.


Resposta 2:

Bé, primer, un E1 / T1 no utilitza cap mòdem. Ambdós són enllaços digitals i, per tant, no requereixen modificació ni desmodulació. Un E1 / T1 solia ser conduït per un CSU / DSU que portava una signatura digital i després realitzava un tipus específic d’enquadrament i correcció d’errors per treballar amb la capa física. No n’he tocat cap en uns vint anys, de manera que pot haver continuat la tecnologia.


Resposta 3:

Bé, primer, un E1 / T1 no utilitza cap mòdem. Ambdós són enllaços digitals i, per tant, no requereixen modificació ni desmodulació. Un E1 / T1 solia ser conduït per un CSU / DSU que portava una signatura digital i després realitzava un tipus específic d’enquadrament i correcció d’errors per treballar amb la capa física. No n’he tocat cap en uns vint anys, de manera que pot haver continuat la tecnologia.